neljapäev, 14. mai 2020

Reede 15.05

Tere hommikust!
Saame kokku zoomis kell 12.00. Räägime loodusõpetusest ja eesti keelest. 

Ole kindlasti kohal!

Eesti keel


Loe läbi opqust teema vanasõnad
Kirjuta vihikusse. Mis on vanasõna?

Ja tee töövihikust  lk 82-83 Räägime teemast ka zoomist.

Matemaatika


Kes känguru võistluse jaoks ei taha harjutada, see teeb matemaatika testi opiqus.
Kordmisteemad.

Harjuta känguru võistluse jaoks. Vabatahtlik, siis ei pea testi opiqus tegema.
Kuid anna teada, kuidas harjutamine läks ja mitu punkti said.
 Edasised juhendid saatsin meilile.

Loodusõpetus


Loe läbi teema inimese põlvnemine. Õ lk 72-74 või opiqust


Vasta vihikusse küsimustele.

1.Millised tunnused iseloomustavad imetajaid?

Täida lüngad. Kasuta järgmisi sõnu õiges vormis:

emakas, piimanäärmed, sünnitama, imetama.

Imetajate järglased arenevad  …………………..

Imetajad  ………………...poegi.

Imetajad  …………………...poegi piimaga.

Piim tekib  ………………………..

 

2.Kuidas ja miks? Moodusta eelneva teksti abil kaks küsimust

inimese põlvnemise kohta.

1) Kuidas 
2) Miks
 Vasta nendele küsimustele.


3.Milliseid elundeid kasutasid kõige enam selle ülesande lahendamiseks?

Kunst

Valmista üks muinasjututeemaline lauamäng. 
Võid kasutada ka erinevaid muinasjutte mängus.
Joonista mänguväljak, -värvi korralikult!
Kirjuta selgitus, kuidas mängu mängida ehk mängureeglid.
Võid teha ka mängunupud, mis on muinasjututegelaste moodi. Või hoopis kasutad mängukaarte.
On lubatud teha just selline mäng, mida tahaksid ise mängida.

Töö esita hiljemalt  20.05

teisipäev, 12. mai 2020

Kolmapäev 13.05.

Tere hommikust!

Täna proovime siis kaks korda zoomida kell 12.00 õppimiseks
ja kell 13.00 jutustamiseks.

Loodusõpetus
Tee õpiku abiga ära opigust test.

Loe OPIQUST  läbi järgmine teema ORGANISMI TERVIKLIKKUS
JA TERVISLIKUD ELUVIISID
Kirjuta vihikusse opiqust lünktekst, mille oled enne ära kontrollinud.
Vigu ei tohi ärakirjas olla.

Lünktekst, mis on ka opiqus
Inimese organism on üks  ……………
Inimese organism koosneb miljonitest omavahel sobivatest
väikestest ………………………..  , mis moodustavad ………………. .
Koed moodustavad  ………………….. ja need omakorda ……………. .
Kõikide elundite ja elundkondade tööd juhivad  …………………...
 ja närvisüsteem.

Pane  kirja, milliseid tervisliku eluviisi nõudeid sina järgid?

Õpetajale esita vihikusse kirjutatud lünktekst ja vastus küsimusele.

Eesti keel

Tuleta meelde, mida eile zoomis rääkisime. 
Võta õpik lk 134 ja loe veelkord teema läbi.
Tee töövihiku harjutused lk 72-73. Korralik käekiri.
Ole hoolikas ja loe töökäske  mõttega.

Õpetajale esita, selged   pildid tehtud tööst,
mida on võimalik lugeda ja ka parandada.

Matemaatika

 Tee ära opiqust töö

Lahenda ülesanded vihikusse.
1.Elasid kord eit ja taat, ja neil oli ristkülikukujuline juurviljaaed.
Juurvilja aia pikkus oli 20 m ja pindala 200 m². Kord läksid eit ja taat tülli,
otsustasid igaveseks lahku minna ja juurvilja aia pooleks jagada.
Nüüd on taadil ruudukujuline juurviljaaed ja selle aia ühe serva pikkus on 10 m,
ülejäänu aga kuulub eidele. Uuri välja kas taat ja eit jagasid juurviljaaia omavahel ausalt.
 Tee joonis ka.
2.Taksikoer Pauka eest põgenes 40 vanaema, kes ronisid harulise puu otsa.
Puul on 18 oksa, igal oksal istub 2 vanaema. Mitu vanaema kiigub päris puu ladvas?

Õpetajale esita tekstülesannete lahendused.
NB! Kuidas tekstülesannet lahendatakse?

neljapäev, 7. mai 2020

Reede 08.05

11.05- esmaspäev on tublil õppijal vaba. Pinguta, ära jäta võlgnevusi!
Tere hommikust! 
Kohtume kell 12.00 zoomis. Õpetaja saadab juhise zoomiga liitumiseks meilile.
Ära unusta õppimises pause teha, korralikult süüa, õues käia ja liikuda.

Matemaatika


Tunnikontroll “Kolmnurga ümbermõõt” opiqus.

Zoomis räägime edasi uut osa. Ristküliku ja ruudu joonestamine.
Otsi välja kolmnurkne joonlaud (kui sul on).

Õpetajale esita zoomis tehtud töö.

Eesti keel


Kasuta oma teadmisi otsekõnest ja saatelausest.
Tee ära töövihikust lk 68-69
NB! Lauset alustame suure tähega. Lause lõppu käib mingi märk.

Õpetajale esita töövihiku ülesanded.

Loodusõpetus


Korda eelmist tunni teemat ja tee ära test opiqus.
Uuri enne milliseid nägemishäireid inimestel esineb ja 
mida leevendab prillide kandmine.

Loe läbi opiqus uus teema Hormoonid ja suguelundid.
Lahenda kindlasti ka inretaktiivsed harjutused, nii õpid selgeks näärmete asukohad.
Vasta kirjalikult vihikusse.

1.Millise hormooniga on seotud kääbuskasv ja hiigelkasv?

2. Mis on viljastumine? Kus areneb loode?

3.Kus tekivad seemnerakud?

4. Kus tekivad munarakud?


Õpetajale esita vihikusse vastatud küsimused.
Vastused on täislaused ja algavad suure tähega.

Kes soovib uurida?

Kunst


Joonista oma emast pilt või tee emadepäeva kaart.

Saada pilt oma tööst

kolmapäev, 6. mai 2020

Neljapäev 07.05

11.05- esmaspäev on tublil õppijal vaba. Pinguta, ära jäta võlgnevusi!
Tere hommikust! 
Kohtume kell 12.00 zoomis. Õpetaja saadab juhise zoomiga liitumiseks meilile.

Ära unusta õppimises pause teha, korralikult süüa, õues käia ja liikuda.

Matemaatika

Harjuta kolmnurkade joonestamist. 
Mõtle, mida eile õppisid? Millise reegli kirjutasid vihikusse?
Tv lk 70-71 NB!  Jälgi mõõtühikuid.

Õpetajale esita töövihiku ülesanded.

Eesti keel

Loe läbi opiqust teema: Otsekõne ja saatelause
Tee läbi ka seal lehel olevad harjutused.

Vihikusse kirjuta pealkirjaks Otsekõne ja saatelause.
Kirjuta, mis on otsekõne?

Kirjuta vihikusse kolm otsekõnet sisaldavat lauset, mis algavad saatelausega.

Kirjuta vihikusse veel kolm otsekõnet sisaldavat lauset, kus saatelause on otsekõne järel.
Jooni kõikides lausetes alla otsekõne. Kasuta joonlauda.

Õpetajale esita vihikusse kirjutatud töö.

inglise keel
muusika
kehaline
ettevõtlus
NB! Ära unusta ka nendes ainetes  ülesandeid täita.

teisipäev, 5. mai 2020

Kolmapäev 06.05

11.05- esmaspäev on tublil õppijal vaba. Pinguta, ära jäta võlgnevusi!
Kohtume kell 12.00 zoomis. Õpetaja saadab juhise zoomiga liitumiseks meilile.

Ära unusta õppimises pause teha, korralikult süüa, õues käia ja liikuda.

Matemaatika

Isekülgse kolmnurga joonestamine. Vajad sirklit.
Mine opiqu keskkonda.
Vaata läbi video 1

Millal saab joonestada kolmnurka? 

Vaata läbi video 2 

ja kirjuta reegel korralikult vihikusse. 

Tee ümber reegli punane kast.


Tee vihikusse  korralikult ül 1; ül 2; ül 4d

Õpetajale esita vihikusse lahendatud ülesanded.
Ülesanded peavad olema korralikult lahendatud ja vormistatud.
Näide:
1.2000 - 5x5x5 =  1875  ( esimene ülesanne, pikk tehe ja 
lõppvastus tuleks alla joonida)- sulgudesse panin   selgituse.
Sina selgitust ei pea lisama,vaid teed arvutamistehted.
5x5x5= 5x25 =125   (esimene tehe, korrutamine)
2000 - 125 = 1875   (teine tehe, lahutamine)

Eesti keel

Mirtel esitab luuletuse.
Kontrolltöö  toimub zoomi ajal 
otsi välja oma kasutajanimi ja parool.

Võiksid vabal ajal teha raamatu esitlust ja selle õpetajale esitada.

Loodusõpetus

Loe läbi õpikust lk 64-67 
Vasta vihikusse kirjalikult küsimustele
1.Millised on närvisüsteemi osad?
2.Kuidas liigub valuärritus inimese kehas?
3.Missugused on inimese meeled ja meeleelundid?
4.Kuidas töötavad meeleelundid?

Õpetajale esita vihikusse vastatud küsimused.

esmaspäev, 4. mai 2020

05.05 Teisipäev

Tere hommikust!
11.05- esmaspäev on tublil õppijal vaba. Pinguta, ära jäta võlgnevusi!
Kohtume kell 12.00 zoomis. Õpetaja saadab juhise zoomiga liitumiseks meilile.

Ära unusta õppimises pause teha, korralikult süüa, õues käia ja liikuda.

Matemaatika

Räägime zoomis ka töövihiku ülesandest 112.
OTSI ÜLES SIRKEL!  Seda läheb sul homme vaja.

Lahenda vihikusse järgmised ülesanded:
Ülesanne 1
Arvuta kolmnurga ümbermõõt, kui kolmnurga küljed on:
  1. 12 cm, 19 cm, 16 cm;
  2. 4 dm, 6 dm, 3 dm;
  3. 48 cm, 48 cm, 48 cm;
  4. 3 m 12 cm,  4 m 53 cm, 6 m 35 cm.

Ülesanne 2
Võrdkülgse kolmnurga ümbermõõt on 1m 26cm. Kui pikk on kolmnurga külg?

Ülesanne 3
Kui pikk on kolmnurga kolmas külg, kui kolmnurga ümbermõõt on 25 m ja
kahe külje pikkused on 7 m ja 8 m?

Ülesanne 4
Kolmnurga ühe külje pikkus on 26 cm ja ülejäänud kaks külge on sellest
18 cm võrra pikemad. Kui suur on kolmnurga ümbermõõt?

Ülesanne 5
Arvuta! 
36x63     484 : 22      2000 - 5x5x5     80x60 : 30
39x60     506 : 23     (50 + 25) : 25     120 + 30x40

Õpetajale esita  ülesannete lahendused.

Eesti keel

Tee ära! Tv lk 63
Ole valmis  valitud luuletust  teistele zoomis ilmekalt esitama.
See on luuletus, mille eile valisid ja vastasid küsimustele.
Ära unusta ka raamatut lugeda. Raamatuesitlusi ootan ka.

NB! Kolmapäevaks vaata üle siis harjutav kontrolltöö nr 7. Sarnased ülesanded

Õpetajale esita  ülesannete lahendused.

Tööõpetus/kodundus

Tüdrukud mõtlevad, millise üllatuse teevad emadepäeval emale.
Kaart, omavalmistatud kingitus, kook?
Mulle meeldiks kui teeksid üllatuseks mõne lihtsa koogi.
Esita täna selle koogi retsept, mida plaanid teha!
Saad paluda osta (emal, isal) koogi valmistamiseks vajalikud asjad.
Pühapäeval saada siis õpetajale  valminud koogist (kaetud lauast) pilt!

NB! Akende pesemisest on kirjutanud mulle vaid Mirtel.
Ootan ka teiste kirjutisi. Kes ise aknaid peseb, tee pilt ka!