pühapäev, 29. märts 2020

30.03.Esmaspäev

Kohtume kell 12.00 zoomis. Õpetaja saadab juhise zoomiga liitumiseks meilile.

Ära unusta õppimises pause teha, korralikult süüa, õues käia ja liikuda.

Matemaatika

Lahenda ülesanded kirjalikult vihikusse.
Jagamine kahekohalise arvuga
 1. Arvuta kirjalikult!
 1035 : 45 =                                               6848 : 32 =
4324 : 92 =                                               17 748 : 58 =
111 300 : 53 =                                         207 128 : 34 =
178 200 : 54 =                                         92 184 : 23 =
2. Arvuta! Tehete järjekord!
1081 : 47 + 1977 =                                  29 × 47 – 2016 : 32 =
 3. Tekstülesanne
Mesikäpa komm kaalub 15 grammi, iiris aga 5 grammi.
Mõlemad kommipakid kaaluvad 300g.
Mitu kommi on iirise pakis rohkem kui Mesikäpa pakis?
Õpetajale esita pilt lahendustest

Loodusõpetus

 Loe läbi opiqust teema 7.3 Elundid ja elundkonnad
Võid lugeda sama teema läbi ka hoopis õpikust lk 50-53
Õppimiseks soovitan opiqut ja lisan veel  kaks mängu:


Õpetajale ei pea midagi esitama, aga tutvu ise uue teemaga. 
Arutame teemat ka esmaspäevases zoomi tunnis.
 Järgmisel tunnil tulevad juba uued ülesanded.

Eesti keelKirjuta ilusa käekirjaga vihikusse oma juturaamatust laused (50sõna).
 Alusta kirjutamist sealt, kuhu oled lugemisega jõudnud. 
Leia nüüd oma  kirjutatud tekstist üles tegusõnad ja tõmba neile kaks joont  alla. 
Kas  sinu kirjutatud tekstis on lihtlauseid? Mitu? 
Kas sinu kirjutatud  tekstis on liitlauseid? Mitu?
Mille järgi otsustasid, et tegemist on liht-või liitlausega? 

Õpetajale esita pilt ilukirjast , kus on allajoonitud tegusõnad.
Mitu lihtlauset kirjutasid? Mitu liitlauset kirjutasid?

Kasutaja Elva gümnaasium foto.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar